Det blir er ledig 2romsleilighet i oppgang A

Alle interesserte kan søke.

inwo@online.no eller som post.

 

Styret