Trondhjems Arbeiderforening (TAF) stiftet 27. oktober 1850, av den kjente forfatteren og journalisten Christian Monsen .

TAF startet Arbeiderforeningens Spareskillingsbank. (senere Spareskillingsbanken)

Arbeiderforeningen, Kongens gate 19, forsamlingslokale oppført 1875-1878 for Trondhjems Arbeiderforening. Arkitekt var Johan Petter Digre. Biskop Andreas Grimelund holdt innvielsestalen 3. februar 1878. 

Bygget ble overdratt til en stiftelse i Sparebank1 (SMN1) mars 2007. Årsaken til overdragelsen var et stort vedlikeholdsbehov til flere titalls millioner. Kravet fra foreningen var at huset ble restaurert og foreningens interne gjeld slettet,men at vi fortsatt skulle ha bruksrett til Monsensalen.

Underavdelinger.

Trygdeboliger i Øystein Møylas veg 22 er arbeiderforenings aktiva (eiendom) Boligene ble oppført i 1962 og senere rehabilitert.

Bridgeklubben stiftet 11.november 1938 er fortsatt aktiv.

Sangkor stiftet ca 1870

Dameforening

Forum (aktgruppe) stiftet ca 1990

TAF har fortsatt som mål å rekruttere nye medlemmer til å utvikle sosiale og kulturelle formål.

Når det gjelder historien til TAF er det skrevet både 100 års og 150 års historie i bokform.

For ytterligere informasjon kontakt oss, klikk HER.