Trondhjems Arbeiderforening (TAF) har som formålsparagraf og drive sosial og kulturell virksomhet.

(Teksten fortsetter under bildet)

Foreningen ble stiftet 27. oktober 1850 av Christian Monsen og er en upolitisk forening.

TAF disponerer Mosensalen i 5.etasje i Kongens gate 19. Her er det plass til  40-45 personer til forskjellige aktiviteter. Salen kan leies etter avtale med styret i TAF Her finnes dekketøy,glass, bestikk og oppvaskmaskin. Her finnes også nyinnkjøpt projektor av god kvalitet (daglyssterk) med lerret.

TAF disponerer storsalen i samme bygg 8 ganger i året (Byscenen.)

Underavdelinger:

Trygdeboliger i Øystein Møylas vei 22 A- D som består av 27 leiligheter som eies av TAF. 8 ett-roms (27 kvm) og 19 to-roms (40 kvm) for utleie til eldre medlemmer av TAF.

TAF har kontortid  i kongens gate 19 inngang fra  Repslagerveita/Byscenen hver onsdag mellom kl1000 og 1200.

TAF har kontortid i Trygdeboligen hver onsdag kl. 1230 - 1330.

Trondhjems Arbeiderforenings Bridgeklubb (TAB). Stiftet 11.november 1938. Spillested Monsensalen kongens gate 19 hver torsdag kl 1830-2230 Ikke Mai-Juni Juli og August.

Trondhjems Arbeiderforenings Sangkor stiftet 1870. Ikke aktiv

Trondhjems Arbeiderforenings Kvinneforening. Ikke aktiv dato.

Forum stiftet ca 1990. Drev med akttegning. Ikke aktiv.

Paraplyorganisasjoner kan bli medlemmer (se vedtektene om paraplyorganisasjoner)

TAF har en person ansatt i delstilling. Administratorsekretær.

Styret: 

Leder.

Nestleder - også leder for Trygdeboligen.

3 styremedlemmer.

3 varamedlemmer med møte- og talerett.

Det er et mål for TAF å øke medlemstallet og aktivere flere underavdelinger som fremmer sosial og kulturelle aktiviteter, samt ivareta Trygdeboligens interesser.

Postadresse: Øystein Møylas vei 22 D 7031 Trondheim.

Organisasjons nr: 971084170

Alle medlemmer i TAF kan søke om å få leie leilighet i Trygdeboligene. Interesserte må sende søknad til styret. Styret fordeler leiligheter etter fastsatte kriterier.

Kontakt styret for mere informasjon.

(Når det gjelder historien til Trondhjems arbeiderforening er det skrevet både 100 års og 150 års historie i bokform. Ta kontakt for interesserte om historien til Trondhjems Arbeiderforening. Har du ideer om å opprette en underavdeling eller aktivere en hvilende underavdeling.) 

Kontakt oss, klikk HER.

Vi forholder oss til gjeldende GDPR-regelverk.