Trondhjems Arbeiderforening har som formålsparagraf og drive sosial og kulturell virksomhet.